Patient or Caregiver

The change of lifestyle and increased pressure in the labour environments of relatives of people in need of care lead to an increasing negligence of persons in need of care – which is about to become a serious societal problem all over Europe. Also migration is increasing in Europe and with it, the problem of the integration of the migrants with language and cultural barriers into the care and sanitary systems in the host countries. Furthermore, the cost explosion in sanitary systems across the member states forces administrations and health insurances to take action and eliminate the two sources of excessive cost generation: (i) often delayed medical consultation by migrants (especially by women), (ii) unjustified medical consultation by the rest of the population.

How can KRISTINA help me if I am a patient or a caregiver?

KRISTINA ensures privacy in health care.
KRISTINA facilitates following instructions from the health professionals.
KRISTINA reinforces and helps to cope with tasks of relatives and caregivers.
KRISTINA helps to improve the ability of the migrated patient to self-care.

 

Patient or caregiver

“People don’t want health care or social care, they just want the best care”, Norman Lamb, MP (UK Government). 

Telemedicine and other similar services are covering not only health care requirements for chronic diseases and basic care, but basic care for all those people that live alone and are not being attended by their own families. All this programs and experiences require the combination of work and abilities or collaboration of professionals, patients and social services. 

Scientific studies show that in migration circles, especially of Turkish origin, there is a low take-up of care services and the care and provision system is insufficiently aligned with the needs of the Turkish population. In most cases, care at hohands.jpg me is provided by family caregivers often with a low qualification in care matters. There are often barriers to effective communication, such as a lack of language skills, embarrassment or religious or cultural behaviour patterns, shortfalls of information and dependency. 

The large number of patient migrants and their families from North Africa, mainly Morocco (more than 700,000 people of Moroccan origin are living in Spain nowadays, but since the beginning of the crisis this number is decreasing) explains why countries like Spain are interested in their closest neighbours. Migration flows are a feature of this area of the Mediterranean, which has traditionally been a land of welcome for immigrants.

The KRISTINA agent is expected to act as a mediator between the elderly migrant and caregivers at a retirement home. The caregivers are expected to speak only German and are likely not to be aware of culture-sensitive care issues. The agent should be able to provide information, acquired from a family member, concerning food and daily routine preferences, as well as general aspects with reference to handicaps, ailments and complaints etc. With the help of the KRISTINA agent, possible cultural differences or languages barriers should be bridged. 

Pacjent lub opiekun 
 
"Ludzie nie chcą opieki zdrowotnej lub opieki społecznej, oni chcą najlepszą opiekę", Norman Lamb, MP (rząd Wielkiej Brytanii). 
 

poland.jpg

Telemedycyna i inne podobne usługi nie obejmuja tylko wymagan opieki spolecznej dla chorób przewlekłych i opieki podstawowej, ale takze opieki podstawowej dla wszystkich tych osób, które żyją samotnie i nie są wsperane przedz własne rodziny. Wszystkie te programy i doświadczenia wymaga połączenia pracy i umiejętności, lub współpracy specjalistów, pacjentów i usług socjalnych. 
 
Badania naukowe pokazują, że w kręgach migracji, zwłaszcza pochodzenia tureckiego, jest niska absorpcja usług opieki, i system opieki oraz system swiadczen sa niedostatecznie dostosowane do potrzeb ludności tureckiej. W większości przypadków, opieka w domu swiadczona jest przez opiekunów rodzinnych ktorzy często maja niski stopien kwalifikacji w kwestiach opiekuńczych. Są to często bariery w skutecznej komunikacji, takie jak brak umiejętności językowych, wstyd, inne rozne wzorce religijne lub kulturowe, niedobor informacji oraz zależności. 
 
Migrujacy pacjenci i ich rodziny z Afryki Północnej, głównie z Maroka (ponad 700.000 osób pochodzenia marokańskiego mieszka w Hiszpanii, w dzisiejszych czasach, ale od początku kryzysu liczba ta maleje) wyjaśniaja zainteresowanie, ktore kraje takie jak Hiszpania zawsze wzbudzala u jej najbliższych sąsiedow. Przepływy migracyjne są cechą tego obszaru Morza Śródziemnego, która jest tradycyjnie krajem powitania dla imigrantów. 
 
Oczekuje się, że agent KRISTINA bedzie działać jako mediator między migrantami w starszym wieku i ich opiekunami w domu spokojnej starości. Opiekunowie beda mówili jedynie po niemiecku najprawdopodobniej nie beda świadomi kwestii opieki dotyczacych wrazliwosci kulturowych. Agent powinien być w stanie dostarczyć informacje nabyte od członka rodziny dotyczące żywności i codziennych rutynowych preferencji, a także ogolnych aspektow w odniesieniu do niekorzystnych warunkow, dolegliwości oraz skarg i tym podobnych. Z pomocą agenta Kristina potencjalne różnice kulturowe lub bariery jezykowe powinny być pokonane. 

 

مريض أو راعي

 

"الناس لا تريد رعاية صحية او اجتماعية، هم فقط يريدون أفضل رعاية"، نورمان لامب، عضو برلمان (الحكومة البريطانيةarabic.jpg ).

التطبيب عن بعد والخدمات الأخرى المشابهة يغطون ليس فقط متطلبات الخدمات الصحية للأمراض المزمنة والرعاية البدائية، ولكن الرعاية البدائية لجميع هؤلاء الناس الذين يعيشون بمفردهم وليسوا مراقبين من عائلاتهم. كل هذه البرامج والخبرات تتطلب الدمج بين العمل والقدرات أو التعاون مع الخبراء، المرضى والخدمات الاجتماعية.

الدراسات العلمية تظهر انه في دوائر الهجرة، خصوصا ذات الأصول التركية، هناك انخفاض بالأخذ بالراعيات الصحية، والرعاية ونظام العطاء غير كافيين لمواكبة الاحتياجات الشعب التركي. في معظم الأحوال، الرعاية في البيت تزود من قبل راعيين من افراد العائلة الذين في غالب الأمر غير مؤهلين بالأمور الرعوية. هناك حواجز عدة للاتصال الفعال، مثل القصور بالمهارات اللغوية، أنماط إحراجيه او دينية او عادات ثقافية، قلة المعلومات والاستقلالية.

العدد الكبير من المرضى المهاجرين وعائلاتهم من شمال افريقيا، بالأغلب من المغرب العربي (أكثر من 700000 شخص من أصول مغربية يعيشون في اسبانيا هذه الأيام، ولكن منذ بداية الازمة المالية وهذا الرقم يقل) ما يفسر لماذا الدول التي مثل اسبانيا تهتم بالدول الاقرب لها. تيارات التهجير هي خاصية لهذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر تقليديا بلادا للترحيب بالمهاجرين.

العميل التابع ل KRISTINA من المتوقع ان يمثل دور الوسيط بين المهاجر الكبير بالسن والراعيين في بيت المسنين (التقاعد). من المتوقع ان الراعيين يتحدثون فقط اللغة الألمانية ومن المرجح عدم معرفتهم بالأمور الصحية الحساسة اجتماعيا. العميل يجب ان يكون قادرا بتزويد معلومات، مجنية من عضو بالعائلة، لها علاقة بالطعام وتفضيلات الروتين اليومي، بالإضافة للجوانب العامة مع الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكات صحية وشكاوى الخ. بمساعدة عميل KRISTINA، أي اختلافات ثقافية او جسور لغوية يجب ان يتم سدها.

 

 

Hasta ya da hastabakıcı

“Halk sağlık hizmetleri ya da sosyal hizmetler istemiyor, sadece en iyi hizmeti istiyor” Norman Lamb, Milletvekili (Birleşik Krallık)

Teletıp ve benzeri servisler kronik hastalıklar ve temel bakım gibi sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yalnız yaşayan, aileleri tarafından bakılmayan insanların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm bu programlar ve deneyimler profesyönellerin, hastaların ve sosyal hizmetlerinin iş ve kabiliyetlerini beraber ortaya koymalarını ve işbirliklerini gerektiriyor. 

turkey.jpg

Bilimsel çalışmalar özellikle Türkiye kökenli göçmen çevrelerinde bakım hizmetlerine ilginin düşük olduğunu ve bakım ve provizyon hizmetlerinin Türkiye'li nüfusun ihtiyaçlarına yeterince uyum sağlayamadığını gösteriyor. Birçok örnekte evde bakım genellikle bakım konularında deneyimsiz aile üyelerince sağlanıyor. Dil eksikliği, mahçubiyet, dini ve kültürel davranış farklılıkları, iletişim eksiklikleri ve bağımlılık gibi faktörler verimli iletişime sıklıkla engel olabiliyor. 

Çoğunlukla Fas'tan (İspanya'da şu an 700,000'in üstünde Fas'lı yaşamakta fakat krizden beri bu sayı düşüyor) olmak üzere Kuzey Afrika'dan gelen göçmen hastalar ve aileleri İspanya gibi ülkelerin neden yakın komşularıyla ilgili olduklarını açıklıyor. Göçmen akışı asırlardır göçmenlere karşılayıcı olan Akdeniz'in bu bölgesinin bir niteliğidir. 

Yardımcı KRISTINA'nın huzurevlerinde yaşlı göçmenler ile hastabakıcılar arasında bir arabulucu olarak görev alması beklenmektedir. Hastabakıcıların sadece Almanca konuşması ve kültürel olarak hassas bakım konularından habersiz olabilecekleri beklenmektedir. Yardımcının bir aile üyesinden öğrendiği yemek ve günlük rutin tercihlerini ya da engeller, rahatsızlıklar ve şikayetlere ilişkin genel konularda edindiği bilgileri sağlaması gerekmektedir. Yardımcı KRISTINA sayesinde olası kültürel farklılıklar ve dil engelleri aşılacaktır.

 

multilingual intelligent embodied agent social competence adaptive dialogue expressive speech recognition and synthesis discourse generation vocal facial and gestural social and emotional cues